Đang gửi...

Nhà máy thủy điện Chu Linh – Cốc San tại Lào Cai

Địa điểm

:

Nhà máy thủy điện Chu Linh – Cốc San tại Lào Cai

Quy mô dự án

:

Nhà máy thủy điện Chu Linh, Cốc San: 44 MW

Vị trí dự án

Thông tin dự án

 

Nhà máy thủy điện Chu Linh – Cốc San do công ty Cổ phần Năng lượng Colben Việt Nam quản lý. Vốn của công ty Cổ phần năng lượng Việt Nam do ba công ty đóng góp là: Công ty năng lượng Colben (Singapore), Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng HVD.

 

Vị trí dự án