Đang gửi...

Nhà ở cao tầng NO3-T7 khu Đoàn Ngoại Giao- Hà Nội

Địa điểm

:

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Quy mô dự án

:

430 tỷ VND

Công việc tham gia

:

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình

Vị trí dự án

Thông tin dự án

Vị trí dự án