Đang gửi...

Trụ sở Sở tài chính Lào Cai

Địa điểm

:

Thành phố Lào Cai- Tỉnh Lào Cai

Quy mô dự án

:

140 tỷ VND

Công việc tham gia

:

San lấp mặt bằng, thi công công trình

Vị trí dự án

Thông tin dự án

Vị trí dự án

Dự án liên quan

Khách sạn 3 sao Duyên Hải
Khách sạn 3 sao Duyên Hải

Thành phố Lào Cai- Tỉnh Lào Cai

Xem chi tiết
Kho bạc tỉnh Lào Cai
Kho bạc tỉnh Lào Cai

Thành phố Lào Cai- Tỉnh Lào Cai

Xem chi tiết
Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai
Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai

Thành phố Lào Cai- Tỉnh Lào Cai

Xem chi tiết