Trụ sở sở tài chính, quỹ đầu tư phát triển và các đơn vị trực thuộc tại khu đô thị mới Lào Cai, Cam Đường

Trụ sở sở tài chính, quỹ đầu tư phát triển và các đơn vị trực thuộc tại khu đô thị mới Lào Cai, Cam Đường

08:35 - 15/08/2020

Chủ đầu tư: BQLDA Sở tài chính

Tổng mức đầu tư: 140 tỷ VND

Công việc tham gia: San lấp mặt bằng, thi công công trình

 

Trụ sở sở tài chính, quỹ đầu tư phát triển và các đơn vị trực thuộc tại khu đô thị mới Lào Cai, Cam Đường

 

Dự án Duy Xuyên
Dự án Nhà ở cao tầng NO3-T7 khu Đoàn Ngoại Giao- Hà Nội
Dự án Khu đô thị VIBEX
Dự án khách sạn 5 sao và tổ hợp dịch vụ thương mại. Thành phố Lào Cai- Tỉnh Lào Cao
Công trình khu vui chơi trẻ em thuộc dự án khách sạn 5 sao Aristo tại thành phố Lào Cai- Tỉnh Lào Cao