Đang gửi...

Trung tâm giao dịch Ngân hàng phát triển Việt Nam

Địa điểm

:

Thành phố Lào Cai- Tỉnh Lào Cai

Công việc tham gia

:

Khảo sát địa chất, lập dự án và thiết kế thi công

Vị trí dự án

Thông tin dự án

Vị trí dự án